Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kai Hahl

Avenida Nuestro Padre Jesus 34, oficina 9, 29640 Fuengirola

ESX1627215B

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Kai Hahl palaute@duunia.es  puh.+34 634 370 004

3. Rekisterin nimi:

duunia.es asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

1) duunia.es liittyvien tiedotteiden, suoramainonnan, henkilötietojen ja muiden asiakassuhteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen.
2) duunia.es -verkkopalvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä henkilötietojen arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö:

1) Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot. Yrityksen tai henkilön luovuttamat ja kysymät muut tiedot. Palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot. Kampanja- ja tiedotetietojen historia.
2) Henkilötiedot, nimi, osoite, sähköpostiosoite ja henkilön luovuttamat muut tiedot. Kampanja- ja tiedotetietojen historia.
3) Verkkopalvelun rekisteri: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot tehdyistä kyselyistä ja kyselyihin vastaamisista palvelun kautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

1) Yrityksen ja henkilöstön tiedot ovat asiakkaan itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
2) Asiakkaan tiedot ovat henkilön itse tai tämän valtuuttaman edustajan luovuttamia.
3) Asiakas on rekisteröitynyt www.duunia.es -verkkopalvelun asiakkaaksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Palvelun tarkoituksena on luovuttaa asiakkaan tietoja eteenpäin. Asiakkaan antamat tiedot luovutetaan vain rekisteröityneille työnantajille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

ATK:lle talletetut tiedot: – SQL tietokanta. Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy tietokantaan on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla. Kaikkiin tietoihin pääsee käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt. Asiakkaan yhteystietojen päivitykseen on oikeus koko duunia.es henkilökunnalla.Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät ainoastaan ne, joiden työtehtäviin se kuuluu.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

Yhteydenotto

Duunia Espanjasta

rekry@duunia.es

+34 643 952 400 ma-pe klo 10-14

Veronumero: ESX1627215B